עבודה בגובה
הסיבה העיקרית לתאונות קטלניות בעבודה

כל עבודה בגובה מחייבת הכשרה או הדרכה מתאימה.

בעת ביצוע עבודה בגובה יש לשמור על כללי הבטיחות שנקבעו בחוק ובתקנות, כגון שימוש בציוד מגן אישי או נוכחות אדם נוסף.

עבודה בגובה

כל עבודה שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים

הדרכת עבודה בגובה מתחלקת לשלושה נושאים עיקריים:

  • עבודה המתבצעת מעל משטח עבודה בלא גידור או מעקה תיקני.
  • עבודה המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ-45 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה.
  • עבודה המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.

עבודה בגובה שעליהם חלה חובת ההדרכה

אם העבודה שלך כוללת:

מה כוללת הדרכת עבודה בגובה

הדרכת עבודה בגובה ניתנת לקבוצות של עד 10 משתתפים והיא חייבת לכלול בתוכה חלק עיוני ותרגול מעשי על התחומי ההדרכה שנלמדו.

מטרת ההשתלמות להדגיש את הסכנות של העובדים בגובה, לתקן את הטעויות בצורת העבודה הנוכחית ולפרט את הדרכים לעבודה בטוחה בגובה.

הדרכת עבודה בגובה ניתנת לקבוצות של עד 10 משתתפים וכוללת חלק עיוני ותרגול מעשי על תחומי העבודה שנלמדו.

עובד גובה מחויב על פי החוק בריענון עבודה בגובה אחת לשנתיים

יתרונות קורס עבודה בגובה
עם
D-Bagova

קורס
עבודה
בגובה

צרו קשר לקבלת מידע נוסף על קורס עבודה בגובה